© 2014 / K3 Ultra - CAD software Výhody použití Všechny nástroje potřebné pro stavební projekci a architekturu v jednom softwarovém produktu ! Nejsou nutné žádné další investice !       Integrovaný 3D modelář     Editace, modelace, měření a zaměřování ve 3D     Komfortní výkazy výměr, výpisy prvků a kalkulace cen     Inteligentní správce tisku     100% eliminace vzniku chyb v tištěné dokumentaci díky interní databázi     Jednoduché ovládání, maximální pohodlí a přizpůsobivost     Možnost on-line komunikace se zákazníky díky integrovanému prohlížeči     Profesionální úroveň vizualizací a animací, zakomponování do fotografie stávajícího stavu     OpenGL® rozhraní, stínové studie a stereografické vizualizace     Parametrické stavební objekty     Možnost práce v týmu (Teamwork) - síťová (LAN) verze - ZDARMA !  Další výhody ...     Maximální přehlednost prostřednictvím správce projektu     Data projektu jsou strukturovaná dle podlaží     Pohodlná tvorba variant     Soubor projektu lze chránit heslem     Komfortní průvodce importem exportem DWG / DXF souborů (AutoCAD 2010 včetně)     Práce s bitmapami (naskenované podklady, staré výkresy, katastrální mapy ...)     Výkonné nástroje pro zaměření stávajících stavů, zaměření ze stativu     Asociativní kótování a vykreslení stavebních objektů dle ČSN     Měřítkový faktor pro různou úroveň detailu     Inteligentní generátor konstrukce krovů     Integrovaný modelář terénu     Integrovaný generátor schodišť a ramp      Schodiště libovolného tvaru     Kompletní lokalizace, přehledné výukové kurzy, on-line nápověda a manuál ArchiTECH.PC usnadňuje a urychluje návrh i tvorbu stavebního projektu na maximum ! ArchiTECH.PC 8 Parametrické stavební objekty Půdorysy / detaily Řezy / 3D řezy / čelní pohledy / perspektivy Zaměření stávajících stavů / ze stativu Import a modelace terénu Bioklimatické výpočty Situace / TZB knihovna Vytyčení / GPS systémy a souřadnice Profesionální vizualizace a animace Post-processing 3D modelace a 3D editace 2D / 3D OpenGL 3D modelace / 3D editace Výkazy výměr Integrovaný tisk Všechny nástroje pro stavební projekci, architekturu a vizualizace v jednom produktu ... ® ... be others