© 2014 / K3 Ultra - CAD software Ukázky vizualizací Podívejte se na příklady vizualizací vytvořených uživateli software ArchiTECH.PC v České a Slovenské republice Všechny vizualizace byly vytvořeny v software ArchiTECH.PC, bez nutnosti použití dalšího externího software !  ArchiTECH.PC 8 Parametrické stavební objekty Půdorysy / detaily Řezy / 3D řezy / čelní pohledy / perspektivy Zaměření stávajících stavů / ze stativu Import a modelace terénu Bioklimatické výpočty Situace / TZB knihovna Vytyčení / GPS systémy a souřadnice Profesionální vizualizace a animace Post-processing 3D modelace a 3D editace 2D / 3D OpenGL 3D modelace / 3D editace Výkazy výměr Integrovaný tisk Všechny nástroje pro stavební projekci, architekturu a vizualizace v jednom produktu ... ® Mezinárodní galerie vizualizací si můžete prohlédnout ZDE Klikněte na obrázek pro zvětšení Vizualizace ArchiTECH.PC (s využitím RENDER+) Vizualizace ArchiTECH.PC (bez použití RENDER+) Klikněte na obrázek pro zvětšení ... be others