© 2014 / K3 Ultra - CAD software Perfektní vizualizace = 100% přesvědčivost Jeden obrázek je mnohdy víc, než tisíce slov !  Žádný stavební projekt nelze popsat jen slovy. A to zejména stavebním laikům ... Komfortní vizualizační nástroje software ArchiTECH.PC umožňují prezentovat navržený 3D model v reálném čase z různých úhlů pohledu (drátěný model, neviditelné hrany, stínovaný s barvami, stínovaný s povrchovými texturami...) a promítání (perspektiva, dimetrie, izometrie, monometrie, řez, 3D řez, průřez). Pro vytváření vizualizací a animací není potřebný žádný externí software ! Díky implementovaným modernín technologiím OpenGL® a RENDER+® lze modelem stavby manipulovat i procházet v reálném čase. Vizualizace stavby pomocí animační sekvence s povrchovými texturami, dynamickým okolím a vrženými stíny, ještě zvyšuje výsledný dojem z navrženého 3D modelu. Povrchové textury popisují optické vlastnosti třírozměrných povrchů využívaných pro výpočet výsledné vizualizace. Nejrůznější povrchové textury mohou být přiřazeny nezávisle k plochám objektů používaných v software ArchiTECH.PC. Použité vizualizační nástroje umožňují detailní modelaci viditelnosti a vlastností povrchových textur pro zobrazení všech materiálů okolního reálného světa. Světelné zdroje - různé typy světelných zdrojů mohou být umístěny do modelu, zadána jejich intenzita, barva světla, směr, velikost a úhel světelného kužele. Překrytí stínů vržených od jednotlivých světelných zdrojů je generováno automaticky. Animace - dráhy kamer v animacích jsou definovány a editovány přímo ve 3D pracovním okně software ArchiTECH.PC. Animační nástroje umožňují simulaci přesunu a dynamického otáčení kamery. Výsledkem je animační sekvence zobrazující navržený model stavby jak z exteriéru, tak i v interiéru s dynamickým okolím. Nástroj “Animace” umožňuje vytvářet dynamické stínové studie. Stínová studie Stereoskopické vizualizace Software ArchiTECH.PC je vybaveno nástroji pro tvorbu speciálních 3D prostorových vizualizací. Ty umožňují pomocí anaglyptických brýlí zobrazit vytvářený model stavby ve 3D prostoru přímo na obrazovce monitoru. Zakomponování 3D modelu do fotografie stávajícího stavu Potřebujete začlenit model Vámi navržené stavy do fotografie stávajícího stavu ? Zadejte jen správně polohu pozorovatele a využijte možnosti které poskytují vizualizační nástroje software ArchiTECH.PC ! Zadání animační dráhy ve 3D prostoru 3D šrafování na plochách zdí, desek a střech lze s výhodou použít pro tvorbu 3D šrafovaných čelních pohledů i perpektiv. Rozsáhlá databáze textur, které simulují přírodní materiály je součástí ArchiTECH.PC. Databázi povrchových textur lze libovolně doplňovat o další textury. Nové textury lze aplikovat na kterýkoliv třírozměrný objekt, včetně postav. Profesionální vizualizační nástroje software ArchiTECH.PC disponují těmito parametry:    Fresnelův efekt (rozptýlení přímého a nepřímého světla)    Globální osvětlení    Objemový rendering    HDR rendering    GPU akcelerace    Plasticita vizualizace (hloubka obrazu)    Bump-mapping (výšková nerovnost)    Odlesk, rozptyl a difúze    Stupeň průhlednosti    Ray-traycing (vržené stíny a světla)    Mini-mapping (detaily textur)    Anti-aliasing (vyhlazení hran)      Jas a kontrast    Typ povrchu (kulový, plochý) ArchiTECH.PC 8 Parametrické stavební objekty Půdorysy / detaily Řezy / 3D řezy / čelní pohledy / perspektivy Zaměření stávajících stavů / ze stativu Import a modelace terénu Bioklimatické výpočty Situace / TZB knihovna Vytyčení / GPS systémy a souřadnice Profesionální vizualizace a animace Post-processing 3D modelace a 3D editace 2D / 3D OpenGL 3D modelace / 3D editace Výkazy výměr Integrovaný tisk Všechny nástroje pro stavební projekci, architekturu a vizualizace v jednom produktu ... ® Vizualizační nástroje software ArchiTECH.PC umožňují vytvářet: Vizualizace exteriérů Slouží pro fotorealistické exteriérové zobrazení jednotlivých staveb a nebo celých komplexů staveb. Vizualizace mohou být vytvořeny buď jako zakomponování do fotografie nebo na umělé pozadí. U všech typů staveb staveb lze vytvářet animované průlety. Vizualizace interiérů Vizualizace interiérů lze vytvářet - jako fotografii nebo jako animovaný průlet. 3D půdorysy Usnadňují developerům a realitním makléřům lépe demonstrovat prostor a dispozici jednotlivých staveb a bytů. Jedná se o 3D model daného podlaží s veškerým zařízením a vybavením, u kterého byl odstraněn strop a pohled je směřován shora. 3D situace a urbanistické celky Osazení velkých stavebních celků do leteckého snímku nebo do 3D modelu terénu. Ty se uplatňují především u developerských projektů. Hmotové vizualizace Zjednodušené vizualizace bez detailu. Zobrazena je pouze hrubá hmota navrženého 3D modelu stavby. Tento typ vizualizace se využívá zejména k lepší prezentaci architektonických studií investorům. Architektonické pohledy Jednoduchá barevná ortogonální vizualizace v měřítku s vrženými stíny a stafážemi. Je nedílnou součástí architektonických studií. ... be others