© 2014 / K3 Ultra - CAD software Parametrická projekce a architektura Možnost zadávání hodnot parametrů u oken, dveří a u všech dalších stavebních objektů umožňuje velmi pohodlně a rychle vytvářet další varianty stavebních prvků. Díky tomu je knihovna stále přehledná a není přeplněna kopiemi mnohdy již “nepotřebných” stavebních prvků !  Tím je podstatně zvýšena výkonnost a produktivita celého procesu návrhu 3D modelu stavby ! Parametry jsou pro přehlednost a rychlou editaci uspořádány do logických skupin. Stavební objekty v software ArchiTECH.PC obsahují až 90 parametrů. Parametry umožňují multi-kriteriální výběr a modifikaci více stavebních objektů současně. Výhody parametrických objektů: Knihovna objektů je velmi přehledná Knihovna objektů není "přeplněna" již nepotřebnými stavebními objekty Měřítkový faktor umožňuje měnit úroveň detailu stavebních objektů Výběr a editaci více stavebních objektů lze provést současně v rámci jedné operace Rychlé vytváření dalších variant stavebních objektů Základní provedení dveří Další varianty provedení stejných dveří změnou parametrů ArchiTECH.PC 8 Parametrické stavební objekty Půdorysy / detaily Řezy / 3D řezy / čelní pohledy / perspektivy Zaměření stávajících stavů / ze stativu Import a modelace terénu Bioklimatické výpočty Situace / TZB knihovna Vytyčení / GPS systémy a souřadnice Profesionální vizualizace a animace Post-processing 3D modelace a 3D editace 2D / 3D OpenGL 3D modelace / 3D editace Výkazy výměr Integrovaný tisk Všechny nástroje pro stavební projekci, architekturu a vizualizace v jednom produktu ... ® ... be others