© 2014 / K3 Ultra - CAD software Zadání GPS souřadného systému Při vytváření 3D modelů stavebních objektů, je nezbytnou součástí stavební dokumentace přesné vynesení jejich polohy do reálné situace. ArchiTECH.PC® 8 je vybaven novými nástroji pro zadání GPS souřadného systému ! Díky tomu můžete provádět zadání a zjišťování GPS souřadnic v libovolném typu GPS  souřadného systému - JSTK, WGS84 atd. Bioklimatické výpočty, import / export dat 3D modelů do software ArchiWIZARD®  ArchiTECH.PC® 8 nyní obsahuje přímé propojení (plug-in) pro on-line komunikaci se software ArchiWIZARD®, za účelem provádění specializovaných výpočtů tepelných bilancí, tepelných ztrát (energetický štítek budovy), slunečního svitu a světelných podmínek. ArchiTECH.PC® 8 komunikuje se software ArchiWIZARD® on-line a jakákoliv změna provedená v navrženém 3D modelu stavby se automaticky promítá do bioklimatických výpočtů v software ArchiWIZARD®. Součástí interaktivního přenosu dat jsou i GPS souřadnice navrženého modelu stavby ! ® Nové nástroje v 3D editačním módu  Přímá editace povrchových textur - nástroj “Pipeta” Unikátní nástroj “Pipeta” je novou součástí ArchiTECH.PC® 8 a je určen pro přímou editaci a zadání povrchových textur ve 3D oknech. Tímto nástrojem můžete volně přenášet, vkládat, kopírovat povrchové textury přímo ve 3D okně z kterékoliv plochy libovolného stavebního objektu na kteroukoliv plochu jiného stavebního objektu ! Pro podporu tohoto nástroje lze v 3D editačních oknech aktivovat nový mód zobrazení “Stínovaný + Textury”. Nástroje pro vložení okna/dveří s přímým zadáním jejich parametrů Zdržuje Vás při vkládání okna nebo dveří do zdi zadání jejich základních parametrů ? Nové nástroje pro vložení okna nebo dveří do zdi v ArchiTECH.PC® 8 umožňují přímé zadání základních parametrů oken a dveří ve 2D pracovním okně ! Post-Processing / profesionální on-line modifikace výsledného obrazu vizualizace ArchiTECH.PC® 8 nově disponuje sofistikovanými nástroji pro realizaci vysoce profesionálních úprav ve výsledném obrazu vizualizace. Nástroje Post-Processingu Vám při modifikaci výsledného obrazu vizualizace umožňují provádět:   - korekci vyvážení bílé barvy - tónování barev - korekci parametru gama   pro sladění barev - editaci tónové křivky barev   v obrazu výsledné vizualizace.   Import PDF souborů ArchiTECH.PC® 8 umožňuje provádět import souborů ve formátu PDF (Portable Document Format) firmy Adobe®. Při importu můžete definovat kterou stránku vícestránkového PDF souboru chcete importovat a výslednou kvalitu importovaných dat. Během importu můžete definovat rozměry a měřítko importovaného PDF souboru. Technologie “Drag and Drop” (Táhni a pusť) u povrchových textur Knihovna povrchových textur je v nové verzi ArchiTECH.PC® 8 rozšířena o možnost jejího umístění nad všechna ostatní 2D a 3D okna. A nově implementovaná technologie “Drag and Drop” (Táhni a pusť) u povrchových textur, Vám umožňuje přenášet povrchové textury (včetně jejich parametrů) přímo z knihovny povrchových textur na jednotlivé plochy stavebních objektů ve 2D i ve 3D oknech ! Implementace technologie OpenGL® ve 2D pracovních oknech Zvýšení celkového výkonu a rychlosti Společně s implementací technologie OpenGL® ve 2D pracovních oknech, ArchiTECH.PC® 8 je nyní vybaven novou moderní technologií grafického jádra. Díky níž je i tradiční mód zobrazení výrazně rychlejší, než ve všech předchozích verzích software ArchiTECH.PC®. Zvýšení výkonu a rychlosti je patrné zejména u rozsáhlých projektů !  ArchiTECH.PC 8 - nové funkce a nástroje Nový nástroj “GPS souřadnice” pro vytyčení stavebních objektů  Nové přepínače a zobrazení ikony 3D souřadného systému v 3D oknech  Kompatibilita se  software OpenOffice®  Funkcionalitu ArchiTECH.PC® 8 zvyšují integrované nástroje pro import / export dat do volně dostupného kancelářského software OpenOffice®. ArchiTECH.PC 8 Parametrické stavební objekty Půdorysy / detaily Řezy / 3D řezy / čelní pohledy / perspektivy Zaměření stávajících stavů / ze stativu Import a modelace terénu Bioklimatické výpočty Situace / TZB knihovna Vytyčení / GPS systémy a souřadnice Profesionální vizualizace a animace Post-processing 3D modelace a 3D editace 2D / 3D OpenGL 3D modelace / 3D editace Výkazy výměr Integrovaný tisk Všechny nástroje pro stavební projekci, architekturu a vizualizace v jednom produktu ... ® Po zadání GPS souřadného systému máte k dispozici nový nástroj - GPS souřadnice. Nástrojem GPS souřadnice můžete provádět 100% bezchybné a přesné vytyčení Vámi navržených stavebních objektů v reálném terénu !   Navíc můžete vytvářet i seznam GPS souřadnic pro více bodů, které definují přesnou polohu navrhovaného stavebního objektu. ... be others  ArchiTECH.PC® 8 disponuje nejmodernější technologií OpenGL® při zobrazení technické dokumentace ve 2D pracovních oknech. OpenGL® technologie umožňuje maximální využití výkonu grafických karet a tím zrychlení Vaší práce ! ArchiTECH.PC® 8 je certifikován pro všechny typy grafických karet firem AMD Radeon® a NVIDIA GeForce®. ArchiTECH.PC® verze 8 nově disponuje nástroji A4 – Pravítko, A5 – Úhloměr a A6 – Kompas i v 3D oknech. Nástroje A4 – Pravítko, A5 – Úhloměr a A6 – Kompas mohou být použity stejným způsobem jako je tomu ve 2D oknech. Při jejich aplikaci můžete využít kterýkoliv konstrukční bod ve 3D okně. Vzdálenosti a úhly jsou v ArchiTECH.PC® 8 měřeny z hlediska prostorových úhlů a vzdáleností ! Pro zvýšení přehlednosti a usnadnění orientace ve 3D oknech jsou v ArchiTECH.PC® 8 nově přidány přepínače viditelnosti polygonů základní roviny. Při práci v 3D okně je pro maximální pohodlnost, v každém kliknutém bodě zobrazena ikona aktuální polohy a orientace 3D souřadného systému. Přímá modifikace textur Před úpravou Po úpravě